Privacybeleid

Jopper B.V. gevestigd aan de Hermesweg 4-a, 3741 GP Baarn

Wij verzamelen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening: Het uitzenden van arbeidsmigranten. De gegevens kunnen vrijwillig verstrekt worden, maar voor enkele gegevens geldt een wettelijke verplichting om deze te verzamelen en te verwerken.

Alle verzamelde persoonsgegevens behandelen we zorgvuldig en worden zo beveiligd dat dit in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens verzamelen wij

Indien je ons contactpersoon bent van klanten, leveranciers of andere zakelijke relaties, dan verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens, zoals e-mail, telefoonnummer
 • Zakelijke gegevens zoals KvK nr. BTW nr. betalingsgegevens.
 • Overige voor de samenwerking noodzakelijke gegevens

Indien je als medewerker via ons bij een van onze klanten aan het werk gaat:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mail, telefoonnummer
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht
 • Aanvullend persoonsgegevens zoals nationaliteit, BS, ID-bewijs
 • Betalingsgegevens
 • Gegevens ten behoeve van een juiste salarisadministratie
 • Werkervaring, opleidingen, stages en cursussen
 • Gegevens over je beschikbaarheid
 • Gegevens over je mobiliteit en rijbewijs
 • Verlof-en verzuimregistraties
 • Overige gegevens zoals noodnummers, burgerlijke staat en gezinssamenstelling

Wij verwerken jouw gegevens om:

 • De voor ons geldende wet-en regelgeving te kunnen naleven
 • Te kunnen beoordelen of je een geschikte kandidaat bent voor een openstaande vacature bij een van onze opdrachtgevers
 • Jou te bemiddelen naar tijdelijk of vast werk
 • Contact met jou te onderhouden over je beschikbaarheid, het inplannen of andere aan het werk gerelateerd zaken
 • Een correcte salarisadministratie te kunnen voeren, zoals het verwerken van jouw loonstroken, uitvoeren van salarisbetaling, het doen van afdrachten naar belastingdienst, pensioenfonds en overige
 • Je in Nederland te kunnen voorzien van huisvesting
 • Jou een collectieve zorgverzekering te kunnen aanbieden en te verzorgen, inclusief de aan-en afmelding en de afdracht van premies
 • Jou te kunnen voorzien van transport van en naar je werk binnen Nederland, eventueel vergoeden van brandstofkosten of reiskosten/kilometervergoeding en het verwerken van eventuele verkeersboetes

Aan wie verstrekken we jouw gegevens

Bij het verstrekken van gegevens over jou aan derden, zullen we deze zoveel mogelijk beperken tot het minimale of wettelijk verplichte.

Wij zullen jouw gegevens inzichtelijk maken voor onze werknemers als dit van belang is voor hun werkzaamheden en tegelijk ook voor het aanbieden van onze Dienstverlening naar jou of het nakomen van een overeenkomst.

Bij het bemiddelen naar werk, zullen wij relevante gegevens delen met de opdrachtgever.

Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zullen wij gegevens verstrekken aan de belastingdienst, pensioenfonds en eventueel beslagleggers.

Om aan de normen van de NEN 4400-1 gecertificeerde onderneming te kunnen voldoen, zullen wij gegevens delen met geaccrediteerde audit-instellingen en accountants ten behoeve van de noodzakelijke controles.

Uitsluitend voor aanvullende diensten, zoals het verzorgen van huisvesting, verzekeringen en vervoersmiddelen, zullen wij jouw gegevens delen indien je daar expliciet akkoord voor hebt gegeven.

Bewaartermijn

Vanuit de wet-en regelgeving hebben wij verplichtingen tot het bewaren van gegevens, hiervoor hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen.

Indien wij geen wettelijke verplichtingen (meer) hebben, bewaren wij jouw gegevens uitsluitend met jouw toestemming. Deze toestemming kan je in dit geval op elk moment intrekken.

Beveiliging en vertrouwen

Jouw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan zoals aangegeven in dit privacy statement. Wij hebben alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen getroffen op zowel organisatorisch als technisch vlak, om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet toegestane toegang of kennisgeving aan derden van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

De eventuele derden met wie wij jouw gegevens hebben gedeeld, zullen aan dezelfde regels gebonden zijn.

Recht op inzage en correctie

Jouw gegevens mag je op elk gewenst moment inzien en, indien nodig, corrigeren, aanvullen of laten verwijderen, mits dit niet in strijd is met onze wettelijke verplichtingen.

Ook heb je het recht om de gegevens die wij van jou hebben verwerkt, op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en/of vervolgens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Contactgegevens

Voor vragen en/of klachten inzake dit privacy statement of het uitvoeren van een van jouw rechten, kan je contact opnemen met joanna@jopper.net 06-33990610

Voor klachten kan je tevens terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens op 0900-2001

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.