Oświadczenie o ochronie prywatności

Jopper B.V. Hermesweg 4-a, 3751 GP Baarn

Firma Jopper BV jest odpowiedzialna i szanuje prywatność wszystkich swoich kandydatów oraz pracowników. Zapewniamy, ze Państwa dane osobowe są traktowane w sposób odpowiedzialny i poufny. Powierzone nam dane osobowe zobowiązujemy się przetwarzać w sposób zgodny z prawem i rzetelny.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbierane są przez Jopper BV od osób zainteresowanych praca za granica i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Jakie dane zbieramy od Państwa?

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia naszych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pod pojeciem, „danych osobowych” rozumie się wszelkie informacje, które można wykorzystać do identyfikacji osoby fizycznej.

Podczas rejestracji przetwarzamy następujące dane:

 • imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu
 • doświadczenie zawodowe i życiorys (CV)

Jeśli jako kandydat zakwalifikowali się Państwo do pracy w Holandii, za Państwa zgodą będziemy przetwarzać następujące dodatkowe dane:

 • dane dotyczące urodzenia, wieku, płci
 • zdjęcia i/lub nagrania wideo
 • szkolenia, staże i kursy
 • formularze oceny i wyniki wszelkich testów lub zadań
 • informacje o mobilności, takie jak dostęp do własnego transportu i posiadane prawa jazdy
 • inne dane, które maja wartość dodaną, aby ocenić, na które stanowisko lub w jakiej firmie są Państwo najbardziej odpowiedni

Osoby pochodzące z zagranicy

Jeśli pochodzą Państwo z zagranicy i zamierzają u nas pracować, możemy wtedy zaoferować Państwu dodatkowe usługi oprócz tych, dla których przetwarzamy Państwa dane. W tym przypadku przetwarzamy dane, aby:

 • zorganizować Państwa wyjazd do Holandii
 • zapewnić Państwu dobre zakwaterowanie w Holandii
 • zaoferować i zapewnić Państwu ubezpieczenia w tym rejestracje i wyrejestrowywanie, opłacanie obowiązkowych składek, takich jak na ubezpieczenie zdrowotne
 • zapewnić Państwu środek transportu z miejsca zamieszkania w Holandii do Państwa pracy.

Praca w Holandii

Od momentu Państwa decyzji o przyjeździe do pracy w Holandii, zaczynamy tworzenie Państwa dokumentacji do celów związanych z kwestiami personalnymi i administracja płac. Od tego momentu będą również przetwarzane następujące dane:

 • dodatkowe dane osobowe, takie jak narodowość, numer BSN, numer dowodu osobistego
 • dane do wykonania prawidłowego administrowania listami płac
 • dane dotyczące płatności
 • inne kwestie, takie jak rejestracje urlopów i nieobecności w pracy
 • inne informacje istotne z punktu widzenia zarządzania personelem lub kwestii związanych z zasobami ludzkimi, takie jak numery alarmowe, stan cywilny, sytuacja rodzinna, historia pracy odnośnie emerytury
 • jeśli jest to konieczne dla stanowiska i/lub firmy, w której zamierzają Państwo pracować, mogą być również przetwarzane specjalne dane osobowe, takie jak zaświadczenie o niekaralności lub badanie lekarskie. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym.

Państwa dane są przetwarzane, aby:

 • pomóc Państwu w skontaktowaniu się z nami, np. za pośrednictwem strony internetowej lub w inny alternatywny sposób
 • dopasować Państwa kandydaturę do wolnego stanowiska (dopasowanie), które jak najlepiej odpowiada Państwa oczekiwaniom, wymaganiom i możliwościom
 • móc ocenić, czy byliby Państwo odpowiednim kandydatem na wolne stanowisko pracy w naszej organizacji lub jednego z naszych klientów
 • optymalizować i doskonalić nasze usługi
 • być w stanie pro aktywnie przedstawić Państwa jednemu z naszych klientów lub firm, w których mogą być Państwo wartością dodaną i/lub do których mogliby Państwo pasować pod względem wydajności i dostępności
 • pośredniczyć i pomóc Państwu w podjęciu pracy tymczasowej
 • być w stanie zrealizować dobre wykonanie administracji listy plac, takie jak przetwarzanie odcinków plac, dokonywanie płatności, ale także dokonywanie przekazów pieniężnych do organów podatkowych, funduszu emerytalnego i innych
 • wypełniać nasze obowiązki w przypadku wykonywania umowy o prace
 • utrzymywać z Państwem kontakt w sprawie Państwa dostępności, planowania i oferowanie pracy lub innych spraw związanych z pracą
 • móc przetwarzać kwestie związane z korzystaniem z samochodów
 • zapewnić odpowiednie ubezpieczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne
 • móc Państwa dobrze nadzorować w przypadku nieobecności w pracy i działań następczych

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane traktujemy w sposób ostrożny i poufny. Udostępniając Państwa dane osobom trzecim, ograniczamy to do minimum lub zgodnie z wymogami ustawowymi.

Podczas pośrednictwa w pracy, będziemy dzielić się z Państwa danymi z odpowiednimi klientami i-lub firmami, do których, jak sadzimy, będą Państwo pasować.

Jeśli pracują Państwo dla naszej organizacji lub dla jednego z naszych klientów w naszym imieniu, jesteśmy wtedy prawnie zobowiązani do przestrzegania umowy i do przeprowadzenia administracji listy plac. W związku z tym przekażemy Państwa dane następującym organizacjom lub organom: organom podatkowym, funduszom emerytalnym oraz, w stosownych przypadkach wnioskodawcom.

W przypadku nieobecności w pracy i nadzoru w czasie tego okresu, poinformowany zostanie także urząd ds. medycyny pracy oraz, w stosownych przypadkach, lekarz medycyny pracy. Z uwagi na prawny obowiązek podejmowania działań następczych i sprawowania nadzoru, przekażemy Państwu informacje dotyczące tych działań. W razie potrzeby Państwa dane przekażemy również do holenderskiego urzędu pracy (UWV), na przykład w przypadku odejścia z pracy w trakcie nieobecności.

Aby jako organizacja wywiązać się ze swoich obowiązków oraz móc monitorować i gwarantować jakość naszej działalności, regularnie przeprowadzane są kontrole przez akredytowane instytucje audytowe jak NEN 4400-1 oraz księgowe. Do celów tych kontroli udostępnione będą również Państwa dane, ale tylko w celu zagwarantowania naszej jakości usług i utrzymania naszej działalności biznesowej na wysokim poziomie.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak długo będą Państwo chcieli korzystać z naszych usług. Jesteśmy również objęci ustawowymi i wykonawczymi obowiązkami odnośnie przechowywania danych. Obejmuje to dostarczanie dowodów i/lub ewentualnych roszczeń, które mogą odnosić się do teraźniejszości i przeszłości.

Bezpieczeństwo i zaufanie

Państwa dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, niż wskazany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Opracowaliśmy środki bezpieczeństwa, które zostały wdrożone zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i technicznym, aby zapobiec zniszczeniu, utracie, sfałszowaniu, zmianie, nieautoryzowanemu dostępowi lub powiadomieniu osób trzecich o Państwa danych osobowych. Jopper BV w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie. W przypadku przekazania Państwa danych osobom trzeci, gwarantujemy, ze zobowiązują się one do przestrzegania tych samych zasad.

Jakie maja Państwo prawa?

Oprócz przetwarzania danych osobowych maja Państwo również pewne dodatkowe prawa jako osoba

 • Prawo dostępu do danych i ich poprawiania
 • Poprawa usuniecie i ograniczenie
 • Prawo sprzeciwu
 • Prawo do wycofania zgody

Dane kontaktowe

W przypadku pytań, uwag i/lub skarg dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub realizacji jednego z Państwa praw, mogą się Państwo z nami zawsze skontaktować pod joanna@jopper.net lub +31 (0)6 33 99 0610

Pozostałe skargi można zgłaszać do Autoriteit Persoonsgegevens 0900-2001