Wet- en regelgeving

De detachering van Poolse medewerkers in Nederland moet aan een aantal regels voldoen. De belangrijkste onderwerpen komen hieronder aan bod.

Klik op het onderwerp van uw keuze

EU / legaliteit | ketenaansprakelijkheid: sociale premies en belastingen | verzekeringen | ziekte | huisregels Jopper

EU / legaliteit


Per 1 mei 2007 zijn de grenzen voor Polen open gegaan en kunnen zij als EU-ingezetene onbelemmerd werken in Nederland. Alle gedetacheerde Poolse werknemers dragen permanent een identiteitsbewijs bij zich. Bij eventuele controle van de Arbeidsinspectie hoeft u op grond van “illegaliteit” geen problemen te verwachten. Overigens zijn al onze activiteiten volledig in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Als gevolg van de algemeen verbindend verklaring van de CAO voor uitzendkrachten tot 31 mei 2021 zijn ook wij gehouden deze CAO toe te passen.

ketenaansprakelijkheid: sociale premies en belastingen

Het loon is CAO-conform en dus ook tenminste op het niveau van het wettelijk minimumloon. Wij maken gebruik van verloningssoftware die speciaal is toegesneden op deze CAO. Jopper zorgt ervoor dat alle verplichte afdrachten, premies en loonheffingen,  correct en tijdig plaatsvinden. Alle opdrachtgevers die uitzend- en detacheringsbedrijven inschakelen, blijven ingevolge de wettelijke ketenaansprakelijkheid aansprakelijk voor de tijdige betaling van deze afdrachten. Jopper beschikt over een zogenaamde G-rekening (een Geblokkeerde rekening) waarop onze opdrachtgevers premies en belastingen rechtstreeks kunnen storten en waarvan Jopper alleen betalingen kan verrichten naar de belastingdienst.

Verzekeringen

Jopper heeft een algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Alle medewerkers hebben een ziektekostenverzekering.  

Ziekte

Het komt echt zelden voor, maar we willen het onderwerp niet overslaan: ziekte. Het ziekteverzuimcijfer van onze Poolse medewerkers is zeer laag. De ervaring leert dat Polen ook al voelen zij zich niet lekker, zich zelden ziek melden. Mocht er onverhoopt een keer sprake zijn van ziekte of een ongeval, dan verzorgt Jopper de ziekmelding bij de arbodienst en, indien noodzakelijk, de begeleiding bij de medische contacten.

Huisregels Jopper

Jopper verwacht correct gedrag van het personeel zowel tijdens het werk als in vrije tijd. Jopper tolereert op geen enkele wijze het onder invloed zijn van alcohol of drugs tijdens het werk.