DETACHERING
HOME

overeenkomst

De relatie tussen de opdrachtgever en Jopper BV wordt vastgelegd in een detacheringsovereenkomst. Met een detacheringscontract heeft u nauwelijks verplichtingen, deze neemt Jopper BV namelijk zoveel mogelijk van u over. Helemaal vrijblijvend is het natuurlijk niet. We verwachten wel “goed koopmanschap”, een goede voorlichting over (veilige) werkomstandigheden voor de Poolse werknemers en een goede communicatie over uw planning. En uiteraard tijdige betaling van onze factuur !

Verder is het voor uw beeldvorming van belang te beseffen dat Poolse medewerkers graag veel werken: zet ze dus veel in, ook voor overwerk! De invulling van uw personeelsvraag verloopt vlotter wanneer wij de Poolse flexkrachten minimaal 40 uur per week kunnen aanbieden. Het blijft echter flexarbeid en bij vraaguitval kunt u altijd en direct van ons personeel af!

<< terug

DETACHERING
DE REGELS
REFERENTIES
OVER JOPPER
CONTACT
POLSKI
Biltseweg 6-A, 3744 BV Baarn, T: +31 (0) 35 666 8660, F: +31 (0) 35 666 8398, M: + 31 (0) 6 53 381 776, E: info@jopper.net, I: www.jopper.nl