DETACHERING
HOME offerte en tarieven

Allereerst inventariseren wij samen met u uw personeelsbehoefte en maken we een inschatting van uw specifieke omstandigheden. Uw personeelsvraag bevat zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve component. Wat wordt er van de Poolse werknemers verlangd? Hoe verlopen de bedrijfsprocessen waarin zij moeten functioneren? Zijn er bijzondere omstandigheden en eisen waarmee rekening gehouden moet worden? Deze informatie is nodig om de juiste medewerkers te kunnen selecteren. Daarnaast maken we heldere afspraken over de omvang van uw tijdelijke personeelsvraag: met andere woorden: hoeveel mensen heeft u nodig en hoe lang?

Zodra deze informatie goed in beeld is, brengen we een schriftelijke offerte uit.

lees verder >>


DETACHERING
DE REGELS
REFERENTIES
OVER JOPPER
CONTACT
POLSKI
Biltseweg 6-A, 3744 BV Baarn, T: +31 (0) 35 666 8660, F: +31 (0) 35 666 8398, M: + 31 (0) 6 53 381 776, E: info@jopper.net, I: www.jopper.nl